Etkinlikler

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği’nden II. Yerel Savunuculuk Okulu