Etkinlikler

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği’nden Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi