Etkinlikler

Kodluyoruz’dan “Türkiye’de Teknoloji Sektörünün Durum Analizi” araştırması sunumu