Etkinlikler

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı’ndan İltica Edenlerin Demokratikleşme Yolundaki Psikososyal Gereksinimleri Eğitim Programı