Ortak bildiri: Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur!

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik” ile ilgili ortak açıklama yaptı. Cinsel saldırının…

TAP Vakfı Gençlik Fonu

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı‘nın (TAP Vakfı) Gençlik Çalışmaları Fonu, gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini destekleyen bir programdır. Bu fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği…

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: #‎HadımÇözümDeğildir‬

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin açıklaması: Cinsel şiddet cinsellikle ilgili değildir, güç kullanımı ile ilgilidir. Otoritenin, kişiler arası hiyerarşinin olduğu ortamlarda gerçekleşir ve erkek egemen sistem, heteroseksizm, militarizm gibi iktidar mekanizmalarından beslenir. Cinsel şiddetin tecavüz dışında onlarca farklı türü vardır. Her…

Seks İşçileri için Hak İhlallerine Karşı Önemli Bilgiler Kitapçığı

Kırmızı Şemsiye, Mersin 7 Renk ve Hebûn’un ortaklığında çıkan “Seks İşçileri için Hak İhlallerine Karşı Önemli Bilgiler Kitapçığı” dijital ortamda yayınlandı. Kitapçık ana yürütücülüğünü Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneğinin yaptığı Merin 7 Renk LGBT ve Hebun Diyarbakır Derneği’nin…

Veri Toplama Model ve Sistemleriyle İlgili Kaynakça

Mart ayında Mor Çatı’da “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” isimli yeni bir proje başladı. Mor Çatı’dan proje ile ilgili açıklaması şu şekilde; Peki neden veri toplama? Her ne kadar kadına yönelik şiddetin…