Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı 2019-2021 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları

Son başvuru tarihi: 12 Temmuz 2019 Hrant Dink Vakfı, Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı 2019-2021 başvuruları başladı! Hrant Dink Vakfı, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep’te Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı ve başvuru sürecinin tanıtılacağı toplantılar düzenliyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım…

Kurumsal Hibe Programı 2019-2020 dönemi başvuruları açıldı

Son başvuru: 06 Mayıs 2019 – 18.00 Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın, Turkey Mozaik Foundation ile iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiği Kurumsal Hibe Programı’nın 2019-2020 dönemi başvuruları açıldı. Kurumsal Hibe Programı kapsamında dezavantajlı kesimlerin toplumsal…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hibe Programı

Son başvuru: 25 Mart 2019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2019-2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilmektedir. I.Fonun AmacıTürkiye nüfusunun %49,8’ini kadınlar oluşturuyor. 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini…

İnsan haklarına eşit erişim için yerel sivil toplum örgütlerine yönelik Alt Hibe Programı

Eşitlik Forumu tarafından yürütülen Alt Hibe Programı’nın temel amacı ayrımcılığa dair toplumun genelinde farkındalık yaratmak, ayrımcılıkla mücadeleyi artırmak ve bu konudaki mekanizmaları daha işlevsel hale getirmektir. Bir taraftan Türkiye genelinde bir durum analiz yapmak; öte taraftan da yerel farklılıkları gözardı…

AB hibe programları, İSTKA destekleri ve Zemin İstanbul Fırsatları bilgilendirme toplantısı

İstanbul’daki Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Son başvuru: 13 Aralık 2018 // 17.00 Tarih: 19 Aralık 2018 // 09.30 – 16.00 Mekan: Zemin İstanbul Adres: Şişhane Metro İstasyonu – Beyoğlu Vergi Dairesi Girişi Beyoğlu/İstanbul E-posta: info.zeministanbul@gmail.com Katılım kontenjanla sınırlıdır.  T.C.…

Hayata Destek Derneği’nden Çocuk Güvenliği alanında hibe çağrısı

Son başvuru: 02 Aralık 2018 Hayata Destek Derneği, Çocuk Güvenliği[1] altyapısının Türkiye’de güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile hali hazırda çalışmakta olduğu illerde (Adana, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) mülteci çocuklarla ve aileleriyle doğrudan çalışan küçük ölçekli yerel kuruluşlara verilmek üzere bir hibe…

STGM’den “BİRLİKTE: Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı” Teklif Çağrısı

Son başvuru: 8 Ocak 2018 // 17.00 Yazılı sorular için son tarih: 22 Aralık 2017 // 17.00 – birlikte@stgm.org.tr Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi‘nin (STGM) tarafından uygulanan BİRLİKTE Destek Programı, “Yerel Sivil Toplum Örgütleri için Stratejik…

Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi araştırma fonu

Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi Araştırma Fonu Son başvuru: 17 Kasım 2017 E-posta: info@tcps.org.tr Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi/Turkey’s Center for Prison Studies (TCPS), Avrupa Birliği’nin desteğiyle her sene, hapishaneler üzerine yapılan araştırmalara fon desteği vermektedir. Bu destek, araştırmaya dayalı akademik yayınların arttırılmasını…

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları başladı!

Son başvuru tarihi: 30 Ekim 2017 // fon@tapv.org.tr TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu’nun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır. Bu fon…

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’dan “Çocuk Fonu”

Son başvuru tarihi: 1 Ekim 2017 Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, yeni bir hibe programı olan Çocuk Fonu’nu sivil toplum kuruluşlarının başvurularına açtı. Programın amacı 0 – 15 yaşları arasındaki çocukların ve gençlerin ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını…